Nidzicki Ośrodek Kultury

Informacje Ogólne

 

Nidzicki Ośrodek Kultury realizuje zadania gminy w zakresie tworzenia, udostępniania i popularyzacji kultury. Do podstawowych działań ośrodka należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa.

 

Nidzicki Ośrodek Kultury prowadzi:

 • amatorskie zespoły dla dzieci i mlodzieży: taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne
 • kluby dla dorosłych: seniora oraz chór kameralny
 • obsługę imprez sportowych i kulturalnych
 • Muzeum Ziemi Nidzickiej
 • autorską galerię Hieronima Skurpskiego

 

Nidzicki Ośrodek Kultury organizuje:

 • festiwale, koncerty, konkursy, przeglądy i wystawy
 • dyskoteki i rockowiska
 • zajęcia dla dzieci w czasie wakacji i ferii
 • akcje charytatywne