Nidzicki Ośrodek Kultury

2023-03-13 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA STROIK WIELKANOCNY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA STROIK WIELKANOCNY

 

ORGANIZATOR

Nidzicki Ośrodek Kultury

ul. Zamkowa 2

13-100 Nidzica
tel. 89 752 72 00

 

CELE KONKURSU

  • Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości oraz pobudzanie kreatywności plastycznej.

  • Stworzenie możliwości do prezentacji własnych dokonań twórczych.

  • Zachęcanie do tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych.

  • Umożliwianie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Wielkanocnych.

 

TEMATYKA

Zadaniem uczestników jest wykonanie stroika wielkanocnego z różnych materiałów.

 

TECHNIKA

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

 

KATEGORIE WIEKOWE

Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  • Dzieci szkolne klasy: 1-5

  • Dzieci szkolne klasy: 6-8

 

TERMINY

1. Zakończenie przyjmowania prac: 28.03.2023 r., godz. 15.00.

2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.03.2023 r.

3. Odbiór nagród: 30 – 31.03.2023 r. w godz.: 8.00 – 13.00 w biurze Nidzickiego Ośrodka Kultury.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Nidzica.

1. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jeden stroik wielkanocny w technice dowolnej.

2. Każda praca musi być opatrzona metryczką która zawiera:

  • imię i nazwisko uczestnika,

  • wiek,

  • telefon kontaktowy,

  • w przypadku osób nieletnich imię i nazwisko opiekuna.

Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację prac w mediach oraz przetwarzanie swoich danych.

 

FORMAT PRAC

Dowolny.

 

DOSTARCZENIE PRAC

Prace konkursowe należy dostarczyć do biura organizatora w godz. 8.00-15.00

w terminie przewidzianym w regulaminie.

 

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami oceniania, przez Komisję Konkursową.

 

NAGRODY

Przewidziane atrakcyjne nagrody w każdej kategorii wiekowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z prac.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno - promocyjnych.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na 
STROIK WIELKANOCNY:
I miejsce w kat. kl. 1-5 zajęła LENA DŁUGOKĘCKA - SP nr 2 w Nidzicy, kl. 3b
I miejsce w kat. kl. 6-8 zajęła ZOSIA KŁOSIŃSKA- SP nr 1 w Nidzicy, kl. 6a
GRATULUJEMY!